Wednesday, 4 October 2017

✍ ..४ थी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..४ थी पंचवार्षिक योजना..:-

👉 कालावधी..:-
इ.स. १९६९ - इ.स. १९७४..

👉 खर्च..:-

प्रस्तावित खर्च - १५,९०० कोटी रु..
वास्तविक खर्च - १५,७९९ कोटी रु..


👉 प्रकल्प..:-

 १.
DROUGHT PRONE AREAS PROGRAMME (DPAP) (1973)..

२.
Small Farmer Development Agency (SFDA)..

३.
बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने) (१९७२)..

४.
SAIL (Steel Authority of India Ltd) (१९७३)..


👉 महत्वपूर्ण घटना..:-

१.
आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-1969 हा कायदा संमत करण्यात आला..

२.
जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले..

३.
अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली - 1969..

४.
विमा महामंडळाची स्थापना (१९७३)..

५.
१९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल होता..

६.
Foreign Exchange Regulation Act - 1973..


👉 मूल्यमापन..:-

-- काही प्रमाणात अपयश आले..

-- करणे -
१.
बांगलादेश मुक्ती युद्ध - १९७१..

२.
१९७३ चे पहिला तेलाचा झटका (Oil Shocks)..